Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΑΠ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε το κοινό ψήφισμα, με τις βασικές θέσεις που διατυπώθηκαν στην εκδήλωση που οργανώθηκε από τους Συλλόγους του ΕΑΠ, στις 15 Απριλίου 2011.

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

των συλλόγων που συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση της 15ης Απριλίου 2011

με θέμα

Το Μέλλον του ΕΑΠ στην εποχή της κρίσης

Αθήνα, 15-04-2011

Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011 πραγματοποιήθηκε κοινή εκδήλωση των συλλόγων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φοιτητών Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, του Πανελλήνιου Συλλόγου Φοιτητών και Αποφοίτων Ελληνικού Πολιτισμού, του Πανελληνίου Συλλόγου Φοιτητών Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού, του Συλλόγου Διδασκόντων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και του Συλλόγου Εργαζομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στην εκδήλωση συμμετείχε με σχετική εισήγηση και ο Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η εν λόγω εκδήλωση, προϊόν μίας δημιουργικής συνάντησης και συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων, συνιστά μία μεγάλη και καινοφανή συλλογική δράση στα χρονικά λειτουργίας του ΕΑΠ. Τόσο οι εισηγήσεις των εκπροσώπων των συλλόγων όσο και οι τοποθετήσεις του ακροατηρίου ανέδειξαν τα υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας στο ΕΑΠ καθώς και τις έντονες ανησυχίες που προκαλεί η σημερινή δημοσιονομική κρίση και ο επικείμενος νόμος της κυβέρνησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο λόγος των συλλόγων καθώς κι εκείνος των μελών και φίλων, που με τη μαζική παρουσίας τους τίμησαν την εκδήλωση, ανέδειξαν και επιβεβαίωσαν – για μία ακόμη φορά - τους κοινούς τόπους που υπάρχουν μεταξύ μας, καθώς και τη δυνατότητα κοινής συλλογική δράσης στην κατεύθυνση της αναβάθμισης, ανάπτυξης και βελτίωσης του θεσμού, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων οδήγησε στην αναγνώριση αφενός της ανάγκης επισήμανσης και προβολής των προβλημάτων που καταγράψαμε και αφετέρου της έμπρακτης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των δομικών δυσλειτουργιών του ΕΑΠ.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε την αυτοτέλεια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συλλόγου, επιλέγουμε το δύσκολο και ταυτόχρονα γόνιμο δρόμο της συνεννόησης, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης με στόχο τη σύγκλιση, την κοινή δράση και την ενίσχυση της νέας αυτής συλλογικότητας στο πλαίσιο του ΕΑΠ. Η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από την πεποίθησή μας πως η μέχρι τώρα πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Μνημονίου, οδηγεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη συρρίκνωση, στην παγίωση της επισφάλειας και στην υπαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας σε αγοραίες κατευθύνσεις, καθώς επίσης το «Κείμενο Διαβούλευσης» του Υπουργείου Παιδείας και ο νέος νόμος που θα κατατεθεί θα αγγίξει πολύ περισσότερο, από όσο προσπαθούν να μας καθησυχάσουν οι υπεύθυνοι και το δικό μας πανεπιστήμιο.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτού του προβληματισμού, καταλήξαμε ότι η νέα συλλογικότητα μπορεί να οικοδομηθεί και να προχωρήσει πάνω στους κοινούς τόπους και τις ανησυχίες που μας ενώνουν, μας κινητοποιούν και λειτουργούν ως κρίσιμοι στόχοι διεκδίκησης για το επόμενο διάστημα:

· Η κατοχύρωση και η διασφάλιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του ΕΑΠ. Άμεση θεσμοθέτηση μορφών διαλόγου μεταξύ των ακαδημαϊκών και των ακαδημαϊκών/διοικητικών οργάνων του ΕΑΠ, παράλληλα με το σταθερό και πάγιο αίτημα αλλαγής του ιδρυτικού νόμου του ΕΑΠ.

· Διαφάνεια στη διοίκηση του ΕΑΠ, και συμμετοχή σ’ αυτήν όλων των εκπαιδευτικών του παραγόντων. Αντιπροσώπευση και συμμετοχή εκπροσώπων των ΔΕΠ, των ΣΕΠ, των Φοιτητών και των Εργαζομένων στη διοίκηση του πανεπιστημίου, ώστε να αξιοποιείται η συσσωρευμένη εμπειρία και να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της.

· Διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση του ΕΑΠ.

· Διαφάνεια και αποσαφήνιση των όρων και των κριτηρίων της αξιολόγησης στο ΕΑΠ (μελών ΣΕΠ., Συντονιστών, Φοιτητών, Διοικητικών Υπηρεσιών).

· Η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου παρεχόμενων σπουδών και η μη υποβάθμιση των πτυχίων του ΕΑΠ. Επανεξέταση και επικαιροποίηση του περιεχομένου σπουδών. Καμία μείωση μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καμία αύξηση φοιτητών ανά τμήμα, καμία περικοπή τμημάτων στην περιφέρεια,. Όχι στη μετεξέλιξη του ΕΑΠ σε Κέντρο Κατάρτισης.

· Οι αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις τόσο των εργαζομένων (συμβασιούχων και μη) όσο και των διδασκόντων στο ΕΑΠ. Η εργασιακή επισφάλεια δεν έχει θέση ούτε στα Πανεπιστήμια, αλλά ούτε και στην κοινωνία.

· Η μείωση των διδάκτρων («δαπάνες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση») και η σημαντική διευκόλυνση των φοιτητών στην καταβολή τους, μέχρι την πλήρη κατάργησή τους.

· Πλήρης κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων κάθε σχολής.

Σε αυτόν τον νέο κοινό και δίκαιο αγώνα, με τη συμπαράσταση των μελών των συλλόγων μας, μαζί με τις φοιτήτριες, τους φοιτητές και τους απόφοιτους του ΕΑΠ, με τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο ΕΑΠ και τις διδάσκουσες και διδάσκοντες του ΕΑΠ θα κλιμακώσουμε την κοινή δράση μας τόσο προς τη μεριά της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ όσο και προς τη μεριά του Υπουργείου Παιδείας.

· Για να μην παραμένουμε απλοί θεατές των εξελίξεων

· Για να αποτρέψουμε αιφνιδιαστικές μελλοντικές αλλαγές στο ΕΑΠ

· Για να προχωρήσουμε όλοι μαζί στο δρόμο που ανοίγει η νέα αυτή συλλογικότητα μας

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων Ελληνικού Πολιτισμού

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Σύλλογος Διδασκόντων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σύλλογος Εργαζομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Χριστός Ανέστη!

Αγαπητοί Συνάδελφοι,Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΦΑΕΛΠ εύχεται σε σας και στις οικογένειές σας Χρόνια Πολλά.Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΑΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που είχαμε αναρτήσει στις 4 Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την προσπάθεια συντονισμού για κοινή δράση, ορισμένων από τους Συλλόγους του ΕΑΠ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις νεότερες εξελίξεις.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Απριλίου σε αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής, ανοικτή συζήτηση - ημερίδα με θέμα:

«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».

Στην ημερίδα, εκτός του ΠΑΣΥΦΑΕΛΠ συμμετείχαν οι εξής σύλλογοι:

1. Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

2. Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού

3. Σύλλογος Διδασκόντων (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

4. Ο Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

5. Σύλλογος Εργαζομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Είναι γεγονός ότι η πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης δεν έγινε με τις καλύτερες οργανωτικά συνθήκες, καθότι ο συντονισμός όλων των προαναφερθέντων συλλόγων απαιτεί χρόνο, που στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ενημερωθήκαμε για την οριστικοποίηση της συνάντησης, μόλις μερικές μέρες πριν.

Παρά ταύτα πρέπει να γίνει κατανοητό πως η ανάγκη που δημιουργήθηκε από τα οξυμμένα προβλήματα όλων μας, δηλαδή φοιτητών, αποφοίτων, διδασκόντων, καθώς και εργαζομένων στο ΕΑΠ, επέβαλε αυτήν την πρώτη "δοκιμαστική" προσπάθεια συγκέντρωσης, παρά τις προαναφερθείσες διαπιστωμένες αδυναμίες.

Ευελπιστούμε η επόμενη κοινή συνάντηση να είναι καλύτερα οργανωμένη και να αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκομίσαμε από την πρώτη, την οποία, παρά τις προαναφερθείσες δυσκολίες, παρακολούθησαν γύρω στα 100 άτομα...

Ως προς την ουσία της συνάντησης, θα πρέπει να πούμε ότι κρίνεται επιτυχής· με ζωντανή, ουσιαστική και γόνιμη συζήτηση. Από τις ομιλίες όλων, αλλά και τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων, αναδείχτηκαν τα χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με το ΕΑΠ, διδασκόμενοι, διδάσκοντες και εργαζόμενοι. Ως κυρίαρχα αναδείχθηκαν: τα ζητήματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, των διδάκτρων, καθώς και της ανάγκης μόνιμου διδακτικού προσωπικού. Έμφαση επίσης δόθηκε σε θέματα που σχετίζονται με το ρόλο του ΕΑΠ στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα εκφράστηκε η ανησυχία τόσο για το "μέλλον'' του Πανεπιστημίου, όσο και για την υποβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων μας. Παράλληλα αναφέρθηκαν και άλλα ζητήματα όπως η αξιολόγηση των καθηγητών, το διδακτικό υλικό, η λειτουργία της βιβλιοθήκης κλπ.

Τα συμπεράσματα της συζήτησης, τα ζητήματα που ως ένα βαθμό αναδείχτηκαν, καθώς και προτάσεις για τους τρόπους που θα διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας, συμφωνήθηκε να αποτυπωθούν σε ένα κείμενο, το οποίο θα κοινοποιηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές, αποφοίτους, ΣΕΠ, ΔΕΠ και εργαζόμενους στο ΕΑΠ.

Είναι αυτονόητο πως για την κοινή αυτή προσπάθεια, καθώς και για όποιες εξελίξεις προκύπτουν, ο σύλλογός μας θα ενημερώνει τα μέλη του, αλλά και όλους τους συναδέλφους, μέσω του blog.

Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΦΑΕΛΠ