Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΑΠ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε το κοινό ψήφισμα, με τις βασικές θέσεις που διατυπώθηκαν στην εκδήλωση που οργανώθηκε από τους Συλλόγους του ΕΑΠ, στις 15 Απριλίου 2011.

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

των συλλόγων που συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση της 15ης Απριλίου 2011

με θέμα

Το Μέλλον του ΕΑΠ στην εποχή της κρίσης

Αθήνα, 15-04-2011

Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011 πραγματοποιήθηκε κοινή εκδήλωση των συλλόγων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φοιτητών Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, του Πανελλήνιου Συλλόγου Φοιτητών και Αποφοίτων Ελληνικού Πολιτισμού, του Πανελληνίου Συλλόγου Φοιτητών Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού, του Συλλόγου Διδασκόντων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και του Συλλόγου Εργαζομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στην εκδήλωση συμμετείχε με σχετική εισήγηση και ο Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η εν λόγω εκδήλωση, προϊόν μίας δημιουργικής συνάντησης και συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων, συνιστά μία μεγάλη και καινοφανή συλλογική δράση στα χρονικά λειτουργίας του ΕΑΠ. Τόσο οι εισηγήσεις των εκπροσώπων των συλλόγων όσο και οι τοποθετήσεις του ακροατηρίου ανέδειξαν τα υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας στο ΕΑΠ καθώς και τις έντονες ανησυχίες που προκαλεί η σημερινή δημοσιονομική κρίση και ο επικείμενος νόμος της κυβέρνησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο λόγος των συλλόγων καθώς κι εκείνος των μελών και φίλων, που με τη μαζική παρουσίας τους τίμησαν την εκδήλωση, ανέδειξαν και επιβεβαίωσαν – για μία ακόμη φορά - τους κοινούς τόπους που υπάρχουν μεταξύ μας, καθώς και τη δυνατότητα κοινής συλλογική δράσης στην κατεύθυνση της αναβάθμισης, ανάπτυξης και βελτίωσης του θεσμού, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων οδήγησε στην αναγνώριση αφενός της ανάγκης επισήμανσης και προβολής των προβλημάτων που καταγράψαμε και αφετέρου της έμπρακτης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των δομικών δυσλειτουργιών του ΕΑΠ.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε την αυτοτέλεια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συλλόγου, επιλέγουμε το δύσκολο και ταυτόχρονα γόνιμο δρόμο της συνεννόησης, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης με στόχο τη σύγκλιση, την κοινή δράση και την ενίσχυση της νέας αυτής συλλογικότητας στο πλαίσιο του ΕΑΠ. Η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από την πεποίθησή μας πως η μέχρι τώρα πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Μνημονίου, οδηγεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη συρρίκνωση, στην παγίωση της επισφάλειας και στην υπαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας σε αγοραίες κατευθύνσεις, καθώς επίσης το «Κείμενο Διαβούλευσης» του Υπουργείου Παιδείας και ο νέος νόμος που θα κατατεθεί θα αγγίξει πολύ περισσότερο, από όσο προσπαθούν να μας καθησυχάσουν οι υπεύθυνοι και το δικό μας πανεπιστήμιο.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτού του προβληματισμού, καταλήξαμε ότι η νέα συλλογικότητα μπορεί να οικοδομηθεί και να προχωρήσει πάνω στους κοινούς τόπους και τις ανησυχίες που μας ενώνουν, μας κινητοποιούν και λειτουργούν ως κρίσιμοι στόχοι διεκδίκησης για το επόμενο διάστημα:

· Η κατοχύρωση και η διασφάλιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του ΕΑΠ. Άμεση θεσμοθέτηση μορφών διαλόγου μεταξύ των ακαδημαϊκών και των ακαδημαϊκών/διοικητικών οργάνων του ΕΑΠ, παράλληλα με το σταθερό και πάγιο αίτημα αλλαγής του ιδρυτικού νόμου του ΕΑΠ.

· Διαφάνεια στη διοίκηση του ΕΑΠ, και συμμετοχή σ’ αυτήν όλων των εκπαιδευτικών του παραγόντων. Αντιπροσώπευση και συμμετοχή εκπροσώπων των ΔΕΠ, των ΣΕΠ, των Φοιτητών και των Εργαζομένων στη διοίκηση του πανεπιστημίου, ώστε να αξιοποιείται η συσσωρευμένη εμπειρία και να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της.

· Διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση του ΕΑΠ.

· Διαφάνεια και αποσαφήνιση των όρων και των κριτηρίων της αξιολόγησης στο ΕΑΠ (μελών ΣΕΠ., Συντονιστών, Φοιτητών, Διοικητικών Υπηρεσιών).

· Η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου παρεχόμενων σπουδών και η μη υποβάθμιση των πτυχίων του ΕΑΠ. Επανεξέταση και επικαιροποίηση του περιεχομένου σπουδών. Καμία μείωση μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καμία αύξηση φοιτητών ανά τμήμα, καμία περικοπή τμημάτων στην περιφέρεια,. Όχι στη μετεξέλιξη του ΕΑΠ σε Κέντρο Κατάρτισης.

· Οι αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις τόσο των εργαζομένων (συμβασιούχων και μη) όσο και των διδασκόντων στο ΕΑΠ. Η εργασιακή επισφάλεια δεν έχει θέση ούτε στα Πανεπιστήμια, αλλά ούτε και στην κοινωνία.

· Η μείωση των διδάκτρων («δαπάνες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση») και η σημαντική διευκόλυνση των φοιτητών στην καταβολή τους, μέχρι την πλήρη κατάργησή τους.

· Πλήρης κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων κάθε σχολής.

Σε αυτόν τον νέο κοινό και δίκαιο αγώνα, με τη συμπαράσταση των μελών των συλλόγων μας, μαζί με τις φοιτήτριες, τους φοιτητές και τους απόφοιτους του ΕΑΠ, με τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο ΕΑΠ και τις διδάσκουσες και διδάσκοντες του ΕΑΠ θα κλιμακώσουμε την κοινή δράση μας τόσο προς τη μεριά της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ όσο και προς τη μεριά του Υπουργείου Παιδείας.

· Για να μην παραμένουμε απλοί θεατές των εξελίξεων

· Για να αποτρέψουμε αιφνιδιαστικές μελλοντικές αλλαγές στο ΕΑΠ

· Για να προχωρήσουμε όλοι μαζί στο δρόμο που ανοίγει η νέα αυτή συλλογικότητα μας

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων Ελληνικού Πολιτισμού

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Σύλλογος Διδασκόντων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σύλλογος Εργαζομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Χριστός Ανέστη!

Αγαπητοί Συνάδελφοι,Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΦΑΕΛΠ εύχεται σε σας και στις οικογένειές σας Χρόνια Πολλά.Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΑΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που είχαμε αναρτήσει στις 4 Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την προσπάθεια συντονισμού για κοινή δράση, ορισμένων από τους Συλλόγους του ΕΑΠ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις νεότερες εξελίξεις.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Απριλίου σε αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής, ανοικτή συζήτηση - ημερίδα με θέμα:

«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».

Στην ημερίδα, εκτός του ΠΑΣΥΦΑΕΛΠ συμμετείχαν οι εξής σύλλογοι:

1. Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

2. Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού

3. Σύλλογος Διδασκόντων (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

4. Ο Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

5. Σύλλογος Εργαζομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Είναι γεγονός ότι η πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης δεν έγινε με τις καλύτερες οργανωτικά συνθήκες, καθότι ο συντονισμός όλων των προαναφερθέντων συλλόγων απαιτεί χρόνο, που στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ενημερωθήκαμε για την οριστικοποίηση της συνάντησης, μόλις μερικές μέρες πριν.

Παρά ταύτα πρέπει να γίνει κατανοητό πως η ανάγκη που δημιουργήθηκε από τα οξυμμένα προβλήματα όλων μας, δηλαδή φοιτητών, αποφοίτων, διδασκόντων, καθώς και εργαζομένων στο ΕΑΠ, επέβαλε αυτήν την πρώτη "δοκιμαστική" προσπάθεια συγκέντρωσης, παρά τις προαναφερθείσες διαπιστωμένες αδυναμίες.

Ευελπιστούμε η επόμενη κοινή συνάντηση να είναι καλύτερα οργανωμένη και να αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκομίσαμε από την πρώτη, την οποία, παρά τις προαναφερθείσες δυσκολίες, παρακολούθησαν γύρω στα 100 άτομα...

Ως προς την ουσία της συνάντησης, θα πρέπει να πούμε ότι κρίνεται επιτυχής· με ζωντανή, ουσιαστική και γόνιμη συζήτηση. Από τις ομιλίες όλων, αλλά και τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων, αναδείχτηκαν τα χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με το ΕΑΠ, διδασκόμενοι, διδάσκοντες και εργαζόμενοι. Ως κυρίαρχα αναδείχθηκαν: τα ζητήματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, των διδάκτρων, καθώς και της ανάγκης μόνιμου διδακτικού προσωπικού. Έμφαση επίσης δόθηκε σε θέματα που σχετίζονται με το ρόλο του ΕΑΠ στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα εκφράστηκε η ανησυχία τόσο για το "μέλλον'' του Πανεπιστημίου, όσο και για την υποβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων μας. Παράλληλα αναφέρθηκαν και άλλα ζητήματα όπως η αξιολόγηση των καθηγητών, το διδακτικό υλικό, η λειτουργία της βιβλιοθήκης κλπ.

Τα συμπεράσματα της συζήτησης, τα ζητήματα που ως ένα βαθμό αναδείχτηκαν, καθώς και προτάσεις για τους τρόπους που θα διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας, συμφωνήθηκε να αποτυπωθούν σε ένα κείμενο, το οποίο θα κοινοποιηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές, αποφοίτους, ΣΕΠ, ΔΕΠ και εργαζόμενους στο ΕΑΠ.

Είναι αυτονόητο πως για την κοινή αυτή προσπάθεια, καθώς και για όποιες εξελίξεις προκύπτουν, ο σύλλογός μας θα ενημερώνει τα μέλη του, αλλά και όλους τους συναδέλφους, μέσω του blog.

Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΦΑΕΛΠ

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΝΕΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΤΕ

Συνάδελφοι,

Καταρχάς θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, που φροντίσατε να ενισχύσετε οικονομικά το Σύλλογο, ώστε να καταστεί δυνατή η εκδίκαση της υπόθεσής μας από το Σ.Τ.Ε.

Παρ' όλα αυτά, το Συμβούλιο της Επικρατείας προχώρησε εκ νέου σε αναβολή της εκδίκασης, για την οποία ενημερωθήκαμε την Παρασκευή 11/2/2011.

Ως νέα ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσής μας, ορίστηκε η 14η Ιουνίου 2011.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη, σε ό,τι αφορά γενικότερα στα θέματά μας, θα ενημερώνεστε μέσω του blog και αν παραστεί ανάγκη, μέσω email.

Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΦΑΕΛΠ

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΤΕ

Συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εν πρώτοις καταφέραμε να συγκεντρώσουμε ένα μέρος του ποσού, προκειμένου να καταθέσουμε τα παράβολα για την εκδίκαση της υπόθεσής μας, η οποία θα διεξαχθεί κανονικά αύριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Στην προσπάθειά μας αυτή, βρέθηκαν ορισμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι συνεισέφεραν πολλά περισσότερα χρήματα, προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια του Συλλόγου μας και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε και δημοσίως για την προσφορά και την εμπιστοσύνη τους.
Η εκδίκαση πρόκειται να γίνει αύριο, στις 9 το πρωί στην έδρα του Σ.Τ.Ε., στη Στοά Αρσάκη, επί της οδού Πανεπιστημίου. Ωστόσο εξ όσων γνωρίζουμε, η ακροαματική διαδικασία γίνεται μόνο με την εξέταση των υπομνημάτων, που ήδη έχουν κατατεθεί και χωρίς εξέταση μαρτύρων. Οπότε ακόμη και να παραστούμε, δεν έχουμε οποιοδήποτε δικαίωμα παρέμβασης, πέραν της παρακολούθησης της διαδικασίας. Σχετικά με την απόφαση, θα μας γνωστοποιηθεί το νωρίτερο σε 4 μήνες από σήμερα. Οπότε πρέπει να επιδείξουμε λίγη ακόμη υπομονή, μέχρι να γνωστοποιηθεί η απόφαση.

Σε κάθε περίπτωση, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά στους συναδέλφους, να καταβάλλουν τα χρήματα που τους αναλογούν για το Σύλλογο, προκειμένου να καλύψουμε και το εναπομείναν ποσό της δαπάνης για την προσφυγή.
Για οτιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώσουμε με ανακοίνωση στο blog μας.

Σας ευχαριστούμε,
ΤΟ Δ.Σ. του ΠΑΣΥΦΑΕΛΠ

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΦΑΕΛΠ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΕΑΠ, ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ

Συνάδελφοι,
Η δύσκολη περίοδος που περνάμε, είναι γεγονός ότι μας έχει αγγίξει όλους. Μεταξύ των πολλών κοινωνικών και οικονομικών ανακατατάξεων που καθημερινά συντελούνται, περιλαμβάνονται και οι επερχόμενες αλλαγές στην Παιδεία, πράγμα που μας αφορά άμεσα, είτε ως αποφοίτους, είτε ως φοιτητές, είτε ακόμα ως γονείς και εργαζόμενους.
Υπό αυτές τις συνθήκες βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια συντονισμού Συλλόγων του ΕΑΠ, στη βάση των κοινών μας προβλημάτων και της ανάγκης κοινής αντιμετώπισής τους. Προσπάθεια στην οποία εκτός από το Σύλλογό μας, μέχρι στιγμής συμμετέχουν ο Σύλλογος διδασκόντων ΣΕΠ του ΕΑΠ, ο Σύλλογος του Τμήματος του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και ο Σύλλογος του Τμήματος της Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού.
Ήδη το απόγευμα της Τετάρτης 02-02-2011, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εκπροσώπων των προαναφερθέντων Συλλόγων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα κοινών ζητημάτων, τα οποία μπορούμε να διεκδικήσουμε από κοινού.
Αυτή η προσπάθεια, σε καμία περίπτωση, δεν αποδυναμώνει ή αναιρεί την αυτονομία του κάθε Συλλόγου και την συνεχή αξιολόγηση της συμμετοχής του, αλλά μάλλον λειτουργεί ενισχυτικά, καθώς έτσι αποκτά άλλη δυναμική η όποια προσπάθεια γίνεται.
Στη χθεσινή συνάντηση συμφωνήθηκε να συνταχθεί μια κοινή ανακοίνωση, η οποία μόλις ολοκληρωθεί, θα αναρτηθεί στο blog, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση για τις επόμενες κινήσεις, μόλις προγραμματισθούν.

ΤΡΙΤΗ, 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011: Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Τ.Ε.ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Π.Δ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αν και οι περισσότεροι έχετε ήδη ενημερωθεί τηλεφωνικώς και με email, σας παραθέτουμε την επιστολή που αποστείλαμε και αφορά στις τελευταίες εξελίξεις, σχετικά με το επίμαχο ζήτημα της εκδίκασης από το ΣΤΕ, της υπόθεσης για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

(ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.ΕΛΠ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αρ. Αποφ. Πρωτοδ. Αθηνών: 1639/28-02-2002

Αθήνα, 24 Ιαν. 2010

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.ΕΛΠ-ΕΑΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι γεγονός ότι το διάστημα που πέρασε υπήρξε μια στασιμότητα στα ζητήματα του Συλλόγου μας. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέτειναν δύο βασικά ζητήματα, που μας επηρέασαν:

1. Η αναβολή εκ μέρους του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδίκασης της προσφυγής μας, καθώς και

2. Η μεγάλη κοινωνική αναστάτωση, εξαιτίας της οικονομική κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας και μας έχει πλήξει όλους, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό.

Αυτή η επί της ουσίας δομική αλλαγή, είχε ως αποτέλεσμα να κλονισθούν υφιστάμενες ισορροπίες και να δημιουργηθούν άλλα δεδομένα, τα οποία (προσωρινά) μας εξανάγκασαν να ιεραρχήσουμε διαφορετικά τη ζωή μας, προκειμένου να «εγκλιματιστούμε», στις νέες συνθήκες.

Παρ’ όλα ταύτα, το βασικό μας ζήτημα, για το οποίο ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας πριν περίπου ενάμιση χρόνο, παραμένει ενεργό και η υπόθεσή μας έχει οριστεί να εκδικαστεί την 8η Φεβρουαρίου 2011.

Ωστόσο το νέο οικονομικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο πλέον ζούμε, επέφερε εκτός από τη δραστική μείωση των εισοδημάτων μας και την ταυτόχρονη σημαντική αύξηση σε παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων, όπως ίσως σε κάποιους να είναι γνωστό, επήλθε μια σημαντικότατη αύξηση σε οτιδήποτε σχετίζεται με δικαστικές δαπάνες. Ως εκ τούτου, η αναβολή της υπόθεσής μας, όχι μόνο καθυστέρησε την λήψη απόφασης, αλλά αύξησε και το κόστος εκδίκασης της υπόθεσης. Έτσι, αν και είχαμε προϋπολογίσει τη δαπάνη όταν ζητήσαμε τη συνδρομή σας, τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε ένα αρκετά σημαντικό ποσό, το οποίο υπερβαίνει το απόθεμα που υπάρχει στο λογαριασμό του Συλλόγου μας. Όπως μάλιστα μας πληροφόρησαν από το δικηγορικό γραφείο που μας εκπροσωπεί - μόλις την περασμένη Πέμπτη, θα πρέπει να καταβληθεί ένα σημαντικό ποσόν (αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω) μέχρι το αργότερο τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, προκειμένου να κοπούν τα παράβολα που είναι απαραίτητα για την εκδίκαση.

Ειδικότερα:

Το υπόλοιπο του λογαριασμού μας (μετά την εξόφληση των δαπανών που μέχρι σήμερα έχουν γίνει για την προσφυγή), ανέρχεται στο ποσό των 724,22.

Το κόστος της εκδίκασης ανέρχεται, σύμφωνα με τα νέα οικονομικά δεδομένα, στο ποσό των 1.700.

Η δε αμοιβή παράστασης του δικηγόρου είναι 650 + Φ.Π.Α. 23%.

Εκείνο λοιπόν που θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε είναι να καταβάλλετε άμεσα - εφόσον δεν έχετε ήδη καταβάλλει, καταρχάς το ποσόν των 30, που αφορά στη συμμετοχή του καθενός μας στην προσφυγή κατά του Π.Δ. και το ποσόν των 15, που αφορά στη ετήσια συνδρομή του έτους 2010. Επιπροσθέτως, θα παρακαλούσαμε μέχρι τα τέλη του Μαρτίου 2011, να καταβληθεί και η συνδρομή των 15 για το τρέχον έτος, 2011.

Στόχος μας είναι, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, να ανταποκριθούμε στις συγκεκριμένες οικονομικές υποχρεώσεις, που δυστυχώς δεν μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει και να έχουμε προϋπολογίσει. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα χρήματα άμεσα, δυστυχώς θα είμαστε υποχρεωμένοι, εμείς πλέον, να ζητήσουμε την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσής μας, ώστε να έχουμε τα χρονικά περιθώρια, προκειμένου να συγκεντρώσουμε το απαραίτητο ποσόν.

Για τη διευκόλυνσή σας, σας υπενθυμίζουμε τον αριθμό λογαριασμού του Συλλόγου μας, ο οποίος τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και είναι:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - 080 959 059 59

* Μη ξεχάσετε στην κατάθεση να γράψετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας, ώστε να μπορέσουμε να καταχωρήσουμε την πληρωμή σας.

Θα θέλαμε ακόμη να σας υπενθυμίσουμε ότι όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, αλλά και διευκόλυνση σε ζητήματα που μπορεί γενικότερα να σας απασχολούν σχετικά με τις σπουδές σας.

Με εκτίμηση,

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΣΥΦΑΕΛΠ

Συνοψίζοντας, γνωρίζουμε τη δυσμενή οικονομική κατάσταση, στην οποία όλοι, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο έχουμε περιέλθει. Ωστόσο, θα παρακαλούσαμε, για μια ακόμη φορά, εφόσον έχετε οικονομικές εκκρεμότητες, να προσπαθήσετε να τις καλύψετε, ώστε να μην αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσής μας, πράγμα το οποίο αναγκαστικά θα γίνει, εφόσον δεν θα έχουμε στο ταμείο μας το απαιτούμενο ποσό μέχρι τη Δευτέρα 07-02-2011.

Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αναρτήσουμε στο
blog τον οικονομικό απολογισμό, που σχετίζεται με την προσφυγή μας, ώστε να ενημερωθείτε λεπτομερώς για το συνολικό κόστος.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΣΥΦΑΕΛΠ