Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Λίγα λόγια για τα οικονομικά του ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.ΕΛΠ …


Συνεχίζοντας την ιστορική αναδρομή για το Σύλλογό μας και τηρώντας την υπόσχεσή μας να σας ενημερώσουμε για την οικονομική διαχείριση του ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.ΕΛΠ-ΕΑΠ, σας παρουσιάζουμε σήμερα μια συνοπτική εικόνα.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όλα τα έσοδα-έξοδα αποδεικνύονται με αντίστοιχα παραστατικά, τα οποία είναι στη διάθεση των μελών του Συλλόγου και πρόκειται να παρουσιαστούν στην πρώτη μελλοντική απολογιστική Γενική Συνέλευση.

Επίσης πολλές από τις δαπάνες, κυρίως των μετακινήσεων των μελών του Δ.Σ., καλύφθηκαν από τα ίδιους και χωρίς καμία επιβάρυνση στο ταμείο του Συλλόγου, όπως επί παραδείγματι:

  • Τα ταξίδια στην Πάτρα για συνάντηση με το Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΕΑΠ (τουλάχιστον 6 φορές) &
  • το ταξίδι της Προέδρου και της Αντιπροέδρου του Συλλόγου μας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παραστούν στη Γ.Σ. που οργανώσαμε για την ενημέρωση των εκεί συμφοιτητών μας.

Ο Σύλλογός μας συστάθηκε στα τέλη του 2001 και νομιμοποιήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στις αρχές του 2002. Κατόπιν αυτού και για την εξυπηρέτηση των μελών, ανοίχθηκε το 2002 ο λογαριασμός, που τηρείται μέχρι σήμερα στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, με αριθμό: 080 959 059 59, στα ονόματα Μαυρομμάτη – Κατσώρα (Πρόεδρος & Ταμίας).

· Στις 28/3/2002 το υπόλοιπο του λογαριασμού ανερχόταν σε 1.665 €, προερχόμενο από τις συνδρομές των μελών.

· Στις 29/3/2002 έγινε ανάληψη 600 € για την εξόφληση της αμοιβής του δικηγόρου, ο οποίος συνέταξε και νομιμοποίησε στο Πρωτοδικείο Αθηνών το καταστατικό του Συλλόγου μας.

· Στις 19/12/2002 το υπόλοιπο του λογαριασμού, με την είσπραξη των συνδρομών έφτασε τα 1995 €.

· Στις 24/12/2002, στις 23 & 29/9/2003, καθώς & στις 26/11/2004 έγιναν αναλήψεις που ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 578 € και αφορούσαν στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Συλλόγου (τηλεφωνικές δαπάνες, ταχυδρομικά, φωτοτυπίες, σφραγίδες κλπ).

· Στις 22/12/04 έγινε ανάληψη 100 € για την πληρωμή του φωτογράφου κ. Βουλγαράκη, για την παραχώρηση, καλλιτεχνική επεξεργασία και εκτύπωση των αντιτύπων, μιας φωτογραφίας από το προσωπικό του αρχείο, η οποία προσφέρθηκε από το Σύλλογό μας, ως αναμνηστικό δώρο στους πρώτους αποφοίτους του Τμήματος «Ελληνικός Πολιτισμός», στην τελετή της ορκωμοσίας, στην Πάτρα.

· Στις 02/12/05 έγινε ανάληψη 248 € για την αγορά αναμνηστικών (ασημένια ρόδια, κάρτες και φάκελοι), που προσέφερε ο Σύλλογος κατά την τελετή ορκωμοσίας, στους αποφοίτους του Τμήματος «Ελληνικός Πολιτισμός», του 2005.

· Στις 22/05/2009, έγινε ανάληψη 400€, τα οποία δόθηκαν ως δωρεά στην «Κιβωτό του Κόσμου», στη μνήμη της αείμνηστης συμφοιτήτριάς μας και μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, Ντίνας Κόνιαρη.

ΗΜΕΡΟΜ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ €

28/3/2002

ΑΠΌ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

1.665,00

29/3/2002

ΑΝΑΛΗΨΗ

-600,00

1.065,00

19/12/2002

ΑΠΌ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

930,00

1.995,00

24/12/2002

ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

-578,00

1.417,00

22/12/2004

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ - ΑΝΑΜΝ.ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2004

-100,00

1.317,00

2/12/2005

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2005

-248,00

1.069,00

22/5/2009

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΝΤΙΝΑΣ ΚΟΝΙΑΡΗ

-400,00

669,00

30/6/2009

ΤΟΚΟΙ

5,00

674,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 30-06-09

674,00

Τα χρήματα αυτά, θα τα εισφέρει ο Σύλλογος για να καλύψει μέρος των εξόδων, τα οποία απαιτούνται για την προσφυγή μας κατά του Προεδρικού Διατάγματος, καθώς και για την εκδίκαση της υπόθεσης.

l.k. - n.m.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου